बंद करे

अभ्यर्थियों के लेखा रजिस्टर का निरीक्षण, जिला राजनांदगांव के विधानसभा क्षेत्रों के आम निर्वाचन 2023 हेतु

अभ्यर्थियों के लेखा रजिस्टर का निरीक्षण
सरल क्रमांक विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र संख्या एवं नाम
74-डोंगरगढ़ 75-राजनांदगांव 76-डोंगरगांव 77-खुज्जी
अभ्यर्थियों के लेखा रजिस्टर का प्रथम निरीक्षण Harshita Swami Baghel Indian National Congress
Hem Kumar Satnami Independant
Vikky Kumar Chelak Rastriya Jansabha Party
Vinod Khandekar Bhartiya Janta Party
Bindoo Foole Bahujan Samaj Party
Chandramani Verma Independant
Devi Lal Sirmour Rastriya Jansabha Party
Dhal Chand Sahu Ambedkarte Part of India
Dipa Love Ramteke Independant
Dr Raman Singh Bhartiya Janta Party
Fuleshwari Sahu Sakti Sena (Bharat Desh)
Girish Dewangan Indian National Congress
Makhan Yadav Independant
Manish Dewangan Johar Chhattisgarh Party
Pratima Vasnik Republican Paksh(Khuripa)
Prayag Sahu Independant
Rajendra Kumar Bharti Independant
Raj Kumar Samajwadi Party
Sudesh Tikam Independant
Virendra Diwan Independant
Vishash Dhamgaye Independant
Yusuf Bhai Manihar Independant
Bharat Lal Verma Bhartiya Janta Party
Chhattar Ram Chandravanshi Humar Raj Party
Daleshwar Sahu Indian National Congress
Hemant Kumar Sinha Independant
Hirderam Bhartiya Shakti Chetna Party
Lalit Kumar Markandey Independant
Madan Lal Tandan Independant
Mukesh Kumar Sahu Janta Congress Chhattisgarh
Naresh Motghare Gondwana Gantantra Party
Ramesh Kumar Verma Independant
Sumit Banjare Independant
Vikram Lehre Independant
Bhola Ram Sahu Indian National Congress
Chainu Ram Jangde Independant
Deenoo Ram Jangde Rastriya Jansabha Party
Devvrat Khobragade Independant
Gajedra Kumar Mandavi Bahujan Samaj Party
Geeta Ghasi Sahu Bhartiya Janta Party
Lalita Kanwar Hamar Raj Party
Ramshila Sonboir Independent
Sandeep Meshram Independant
Vinod Puram Janta Congress
अभ्यर्थियों के लेखा रजिस्टर का द्वितीय निरीक्षण Harshita Swami Baghel Indian National Congress
Hem Kumar Satnami Independant
Vikky Kumar Chelak Rastriya Jansabha Party
Loknath Bharti Janta Congress Chhattisgarh
Narayan Jagane Bharti Shakti Chetna Party
Vinayak Dhamgaye Independant
Vinod Khandekar Bhartiya Janta Party
Bindoo Foole Bahujan Samaj Party
Chandramani Verma Independant
Debilal Sirmour Rastriya Jansabha Party
Dhal Chand Sahu Ambedkarite Part of India
Dipa Love Ramteke Independant
Gurpreet SIngh Chahal Independent
Fuleshwari Sahu Sakti Sena (Bharat Desh)
Loknath Sahu Independant
Makhan Yadav Independant
Manish Dewangan Johar Chhattisgarh Party
Mrityunjay Tiwari Independant
Prayag Sahu Independant
Rajendra Kumar Bharti Independant
Mool chand Sahu Independent
Rahul Jain Independant
Virendra Kumar Diwan Independant
Vishesh Dhamgaye Independant
Rupesh Das Manipuri Independant
Vijay Sahu Independant
Vimal Agrawal Azad Janta Party
Rakesh Tiwari Independant
Bharat Lal Verma Bhartiya Janta Party
Chhattar Ram Chandravanshi Humar Raj Party
Daleshwar Sahu Indian National Congress
Hemant Kumar Sinha Independant
Hirderam Bhartiya Shakti Chetna Party
Lalit Kumar Markandey Independant
Madan Lal Tandan Independant
Mukesh Kumar Sahu Janta Congress Chhattisgarh
Naresh Motghare Gondwana Gantantra Party
Ramesh Kumar Verma Independant
Sumit Banjare Independant
Vikram Lehre Independant
Bhola Ram Sahu Indian National Congress
Chainu Ram Jangde Independant
Deenoo Ram Jangde Rastriya Jansabha Party
Devvrat Khobragade Independant
Gajedra Kumar Mandavi Bahujan Samaj Party
Geeta Ghasi Sahu Bhartiya Janta Party
Ramshila Sonboir Independent
Sandeep Meshram Independant
Vinod Puram Janta Congress
अभ्यर्थियों के रजिस्टरों का तृतीय निरीक्षण Harshita Swami Baghel Indian National Congress
Hem Kumar Satnami Independant
Vikky Kumar Chelak Rastriya Jansabha Party
Loknath Bharti Janta Congress Chhattisgarh
Narayan Jagane Bharti Shakti Chetna Party
Vinayak Dhamgaye Independant
Bahadur Kurre Bahujan Samaj Party
Ramsay Rathore Azad Janta Party
Vinod Khandekar Bhartiya Janta Party
Bindoo Foole Bahujan Samaj Party
Chandramani Verma Independant
Debilal Sirmour Rastriya Jansabha Party
Dhal Chand Sahu Ambedkarite Part of India
Dr Raman Singh Bhartiy Janta Party
Girish Dewangan Indian National Congress
Fuleshwari Sahu Sakti Sena (Bharat Desh)
Loknath Sahu Independant
Rajkumar Samjwadi Party
Sudesh Tikam Independant
Venkat Verma Bharti Shakti Chetna Party
Rajendra Kumar Bharti Independant
Mool chand Sahu Independent
Virendra Kumar Diwan Independant
Vishesh Dhamgaye Independant
Bharat Lal Verma Bhartiya Janta Party
Chhattar Ram Chandravanshi Humar Raj Party
Daleshwar Sahu Indian National Congress
Hemant Kumar Sinha Independant
Hirderam Bhartiya Shakti Chetna Party
Lalit Kumar Markandey Independant
Madan Lal Tandan Independant
Mukesh Kumar Sahu Janta Congress Chhattisgarh
Naresh Motghare Gondwana Gantantra Party
Ramesh Kumar Verma Independant
Sumit Banjare Independant
Vikram Lehre Independant
Bhola Ram Sahu Indian National Congress
Chainu Ram Jangde Independant
Deenoo Ram Jangde Rastriya Jansabha Party
Devvrat Khobragade Independant
Gajedra Kumar Mandavi Bahujan Samaj Party
Geeta Ghasi Sahu Bhartiya Janta Party
Ramshila Sonboir Independent
Sandeep Meshram Independant
Lalita Kanwar Humar Raj Party
Vinod Puram Janta Congress
विधानसभा आम निर्वाचन 2023, विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 74- डोंगरगढ़, 75- राजनांदगांव, 76- डोंगरगांव एवं 77- खुज्जी अंतर्गत चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों के निर्वाचन व्यय का लेखा BAHADUR KURRE BSP
LOKNATH BHARTI JANTA CONGRESS CHHATTISGARH (J)
NARAYAN JAGANE BHARTIYA SHAKTI CHETNA PARTY
VICKY KUMAR CHELAK RASHTRIYA JANSABHA PARTY
VINOD KHANDEKAR BJP
HARSHITA SWAMI BAGHEL INC
HEM KUMAR SATNAMI INDEPENDENT
NITIN KUMAR BHANDEKAR INDEPENDENT
VINAYAK DHAMGAYE INDEPENDENT
RAMSAY RATHORE AZAD JANATA PARTY
VIMAL AGRAWAL AZAD JANATA PARTY
DEBILAL SIRMOUR RASHTRIYA JANSABHA PARTY
DIPA LOVE RAMTEKE INDEPENDENT
DR RAMAN SINGH BJP
GURUPREET SINGH CHAHAL INDEPENDENT
LOKNATH SAHU INDEPENDENT
MANISH DEWANGAN JOHAR CHHATTISGARGH PARTY
MULCHAND SAHU INDEPENDENT
PRATIMA VASNIK REPUBLICAN PAKSHA (KHORIPA)
PRAYAG SAHU INDEPENDENT
RUPESH DAS MANIKPURI INDEPENDENT
SUDESH TIKAM, INDEPENDENT
VENKAT VERMA BHARTIYA SHAKTI CHETNA PARTY
75 VIJAY SAHU INDEPENDENT
VIRENDRA DIWAN INDEPENDENT
BINDOO FOOLE BSP
CHANDRAMANI VERMA INDEPENDENT
DHALCHAND SAHU AMBEDKARITE PARTY OF INDIA
FULESHWARI SAHU SHAKTI SENA (BHARAT DESH)
GIRISH DEWANGAN INC
MAKHAN YADAV INDEPENDENT
MRITYUNJAY TIWARI INDEPENDENT
RAHUL JAIN INDEPENDENT
RAJENDRA KUMAR BHARTI INDEPENDENT
RAJKUMAR SAMAJWADI PARTY
RAKESH TIWARI INDEPENDENT
VISHESH DHAMGAYE INDEPENDENT
YUSUF BHAI MANIHAR INDEPENDENT
Bharat Lal Verma Bhartiya Janta Party
Chhattar Ram Chandravanshi Humar Raj Party
MADANLAL TANDAN INDEPENDENT
NARESH MOTGHARE GONDVANA GANTANTRA PARTY
SUMIT BANJARE INDEPENDENT
VIKRAM LAHRE INDEPENDENT
DALESHWAR SAHU INC
HEMANT KUMAR SINHA INDEPENDENT.
HIRDERAM SAHU BSP
LALIT KUMAR MARKANDE INDEPENDENT
RAMESH KUMAR VERMA INDEPENDENT
CHAINU RAM JANGDE INDEPENDENT
DEENOORAM JANGDE RASHTRIYA JANSABHA PARTY
DEVVRAT KHOBRAGADE INDEPENDENT
GAJENDRA KUMAR MANDAVI BSP
GEETA GHASI SAHU BJP
SANDEEP MESHRAM INDEPENDENT
RAMSHILA SONBOIR INDEPENDENT
VINOD PURAM JCC(J)
BHOLARAM SAHU INC
LALITA KANWAR HAMAR RAJ PARTY