Close

Collectors’ List

Information of collectors posted in District Rajnandgaon so far
Serial No Name Joining Date Relieving date
1 Shri Arun Kumar Kshetrapal 26-01-1973 12-12-1975
2 Shri Vinod Kumar Mandloi 13-12-1975 11-06-1976
3 Shri Mahendra Kumar Saxena 12-06-1976 20-07-1979
4 Shri S. R. Gupta 21-07-1979 24-07-1980
5 Shri Shashi Mohan Kumar 25-07-1980 06-07-1981
6 Shri B. K. S. Ray 07-07-1981 09-02-1984
7 Shri R. K. Kashyap 10-02-1984 26-06-1984
8 Shri Sarjius Minj 27-06-1984 14-06-1986
9 Shri Harshmandar 15-06-1986 04-04-1988
10 Shri Ajaynath 05-04-1988 21-12-1989
11 Shri Pravesh Sharma 28-12-1989 12-07-1990
12 Shri A. P. Shrivastava 13-07-1990 25-10-1993
13 Smt. Salina Singh 25-10-1993 06-08-1994
14 Shri Anil Jain 10-08-1994 28-06-1996
15 Shri B. L. Agrawal 03-07-1996 04-07-1998
16 Shri L. S. Baghel 13-07-1998 26-06-2000
17 Shri Ashish Upadhyayay 29-06-2000 19-12-2000
18 Shri Dinesh Kumar Shrivastava 21-12-2000 15-12-2003
19 Shri G. S. Mishra 19-12-2003 14-06-2006
20 Shri R. S. Vishwakarma 15-06-2006 20-04-2007
21 Shri Sanjay Garg 07-05-2007 23-05-2009
22 Dr. Rohit Yadav 01-06-2009 09-02-2010
23 Shri Siddharth Komal Singh Pardeshi 16-02-2010 27-07-2012
24 Shri Ashok Kumar Agrawal 28-07-2012 25-02-2015
25 Shri Mukesh Bansal 25-02-2015 23-05-2017
26 Shri Bhim Singh 29-05-2017 06-02-2019
27 Shri Jai Prakash Maurya 07-02-2019 27-05-2020
28 Shri Topeshwar Verma 29-05-2020 06-06-2021
29 Shri Taran Prakash Sinha 07-06-2021 01-07-2022
30 Shri Doman Singh 04-07-2022 Posted